Equipo Vias ABOGADOS & Consultores
logo Vias Abogados & Consultores

L'EQUIP

     
 

Jorge Fuset (Soci Director)

 

Borja Vallbona (Soci Director)

 
Jorge Fuset

Jorge Fuset exerceix com advocat des de 1994.

Des de la graduació ha dirigit una quantitat important de procediments judicials i assessorat a multitud d'empreses espanyoles i estrangeres. Ha compaginat la seva activitat professional amb la seva involucració en organismes empresarials i de caràcter social. Ha format part de la junta directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), ha ostentat igualment de vocal en la junta directiva de la Confederació Espanyola de la petita i mitja empresa (CEPYME), la secretaria general de la Confederació Espanyola d'Associacions de Joves Empresaris (CEAJE), la secretaria general de la Federació Iberoamericana de Joves Empresaris (FIXI), la secretaria general de l'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), entre altres organismes empresarials. És patró i president de la Fundació de Defensa de l'Assegurat (FDA) i soci del Cercle d'Economia.

Entre les seves especialitats es troba el dret mercantil i civil, la coordinació legal internacional i el dret processal. La seva capacitat d'identificar i intervenir diferents interessos empresarials, li han portat a ocupar diferents secretaries de consells d'administració. La seva experiència a Iberoamèrica és un valor important en empreses europees que desitgin internacionalitzar-se per referida regió. Dirigeix un equip mercantil i processal amb capacitat d'actuar amb soltesa en assumptes d'envergadura tant a nivell espanyol com a internacional, especialment a l'àrea iberoamericana.

  Josep VIAS

Des de la seva col·legiació ha exercit l'activitat professional, com a economista, d'assessor fiscal, financer i consultoria estratègica i financera a importants empreses de qualsevol sector econòmic. Actualment exerceix l'activitat costat del seu equip tècnic d'alt nivell formatiu, sent especialista en assessorament continuat a nivell econòmic, en els departaments necessaris dels seus clients, així com la liquidació de tot tipus d'impostos nacionals i intracomunitaris. Actua com a conseller extern en diverses empreses d'importància a nivell d'estratègia financera, així com en la recerca i consecució de la major rendibilitat en els aspectes tècnics tributaris a nivell d'empresa. També presta assessorament a persones físiques per a la consecució de l'estalvi fiscal adequat en matèria de grans patrimonis o als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions. Actualment ha destacat la gran presència en l'assessorament i gestió de l'Impost informatiu de béns i drets a l'estranger. Especialista en gestionar i assessorar en inspeccions de tributs, així com l'elaboració d'informes financers en la compravenda de societats i / o unitats de negoci, estudi i elaboració de due-diligence, així com l'estudi i elaboració de complets informes de rendibilitat financera. En els últims anys ha participat en gran nombre de processos concursals i de refinançament, amb l'estudi complet d'aspectes i conseqüències financers en aquest tipus d'assumptes. Titulació: - Diplomatura en Ciències Empresarials a la UB
- Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses a la UAO
- Postgrau en Especialització Tributària a l'Il·lustre Col·legi d'Economistes de Catalunya
- Màster en Comptabilitat i Auditoria de Comptes a la UB
- Diversos cursos d'especialització i actualització en matèria tributària.

 

Jorge Fuset
Mercantil i Processal (Advocat)
jfuset@viasabogados.com
  Borja Vallbona (Soci Fiscal)
Economista
b.vallbona@viasabogados.com
 

 

       
Rosa Ma Mauri Carlos Vallbona Maria Ángeles Fuset Ana Benedí
Rosa Mª Mauri (Soci Laboral)
Llicenciada en Dret (Advocat)
rmauri@viasabogados.com
Carlos Vallbona (Soci Financer)
Economista
Maria Ángeles Fuset (Soci Urbanístic)
Llicenciada en Dret (Advocat)
Ana Benedí
Llicenciada en Dret (Advocat)
abenedi@viasabogados.com
       
Isabel Romero      
Isabel Romero
Administració
laboral@viasabogados.com