Noticias Vias ABOGADOS & Consultores
logo Vias Abogados & Consultores

ARTÍCLES

   
Rosa Maria Mauri

17-03-13 ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 5/2013: MESURES PER LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL I CANVIS EN ELS SUPÒSITS ESPECIALS DE JUBILACIÓ.

19/03/2013 - Rosa Maria Mauri

El passat 16 de març es va publicar el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral i promoure l'envelliment actiu. Hem fet un RESUM DELS CANVIS PRINCIPALS perquè puguin conèixer de manera ràpida les mesures i l'afectació a la seva empresa.

  Llegir article →
   
   
Rosa Maria Mauri

Entrada en vigor reforma llei de pensions

28/01/2013 - Rosa Maria Mauri

Amb l'entrada en vigor, el passat 1 de gener, de la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social, es plantegen nombrosos dubtes i problemes pràctics per a les empreses en relació a la jubilació dels treballadors al seu càrrec i dels propis empresaris. Mitjançant la present tractem de respondre als principals dubtes.

  Llegir artícle →
   
   
Rosa Maria Mauri

La Reforma Laboral: Resum i aspectes rellevants per a l'empresari

27/07/2012 - Rosa Maria Mauri

El Reial decret Llei 3/2012, signat el deu de febrer passat i publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'11 de febrer de 2012. Segons la Dº Final 16ª el decret va entrar en vigor diumenge 12 de febrer. En el present article procedim a un repàs de la normativa vigent seguint l'ordre del mateix però parant esment a les novetats i canvis més significatius, com la creació del contracte indefinit de suport als emprenedors, les bonificacions de les quotes empresarials a la Seguretat Social o de la contractació d'aturats de llarga durada, entre uns altres.

  Llegir artícle →
   
   
Rosa Maria Mauri

Les declaracions de salut en pòlisses de vida-invalidesa intervingudes per entitats de crèdit: la jurisprudència ve declarant la ineficàcia dels qüestionaris succints i emplenats directament per part de l'entitat

02/08/2012 - Jorge Fuset

Cada vegada més assegurats o familiars d'assegurats acudeixen a nosaltres després del rebuig de l'asseguradora per ocultació de malalties o patologies anteriors a la contractació del segur.

Malgrat els més de vint-i-cinc anys de vigència de la Llei de Contracte de Segur (LLEI 50/1980, de 8 d'octubre) les asseguradores segueixen utilitzant els articles 10 i 89 de la mateixa com a calaix de sastre per eludir el pagament de sinistres de vida-invalidesa al·legant preexistència o ocultació de malalties anteriors, malgrat la insistència dels nostres Tribunals i de la doctrina del Tribunal Suprem, que exigeixen l'apreciació del requisit que estableix en el seu paràgraf 1º el referit article 10, això és la declaració de l'assegurat en els termes requerits per l'assegurador mitjançant qüestionari, quedant eximit l'assegurat de declarar allò sobre el que no es pregunta.

  Llegir artícle →
   
   
Rosa Maria Mauri

Mesures Fiscals del Reial decret-Llei 20/2012

02/08/2012 - Borja Vallbona

El passat 14 de juliol es va publicar en BOE el Reial decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat que, entre unes altres, ha aprovat una sèrie de mesures fiscals per a l'exercici 2012 i següents com les modificacions en els tipus impositius, els canvis en els tipus de retenció, les limitacions de la despesa financera en les empreses, etc.

  Llegir artícle→